SAFE 70351

Oikosulkujohto L=1760

Oikosulkujohto L=1760